O metodzie psychoterapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt wyłoniła się w drodze integracji wielu podejść i filozoficznych koncepcji. Były wśród nich: tradycyjna psychoanaliza, psychologia postaci, fenomenologia, egzystencjalizm, psychoanaliza interpersonalna, praca z ciałem lansowana przez Reicha, holizm, teoria pola, buddyzm zen, psychodrama i teatr.

Gestaltowskie podejście do psychoterapii zostało zainicjowane i rozwinięte przez Frederika Perls'a. Jego kluczową koncepcją było założenie, że organizm nieustannie próbuje utrzymać równowagę, która jest zaburzana przez jego wciąż na nowo pojawiające się potrzeby, ale też nieustannie przywracana poprzez zaspakajanie tych potrzeb (Clance, 1994). Terapia Gestalt opiera się częściowo na uzyskiwaniu pogłębionej świadomości, tak aby naturalny proces funkcjonowania danej osoby mógł powrócić do właściwego stanu (Clance, 1994). Psychoterapia Gestalt zajmuje się chwilą obecną i jest na niej skoncentrowana oraz ma na celu wspomaganie rozwoju osobistego, pogłębienie samoświadomości, przyjęcie odpowiedzialności za to, kim się jest i za to, co się robi oraz umożliwienie danej osobie podejmowania decyzji (Serok i Levi, 1993). Terapia Gestalt koncentruje się na integracji elementu kognitywnego, emocjonalnego oraz fizjologicznego, które razem składają się na Gestalt (Serok i Levi, 1993).Kontakt

Pracownia
Terapii i Psychoedukacji
Marta Rommel


Adres gabinetu:
Koszalin,
ul. Mariańska 10/3


Rejestracja telefoniczna:
603 93 80 23O mnie | Obszar pracy | Oferta | Certyfikaty | Gestalt

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2013 www.superwizor-psychoterapia.pl